Emovetin eläinlääkäripalvelut käytettävissäsi

Tavoitteenamme on terve ja hyvinvoiva karja.

Tutustu palveluihin

Emovet

Emovet Oy on kehittyviin ja kasvaviin karjatiloihin erikoistunut eläinlääkäriyritys. 

Tavoitteenamme on pitää lehmät terveinä ja tuottavina. Lehmien terveys vaikuttaa suoraan karjatilan taloudelliseen tulokseen – nykyaikaisen, ison karjatilan on pidettävä tuotanto korkealla ja minimoitava tautiriskit. Asiakkaitamme ovat lypsykarjatilat, vasikkatilat, hiehotilat, lihanautatilat ja emolehmätilat.

Palvelut karjatiloille

Tilavet – kokonaisvaltainen karjan terveydenhuolto

Tilavet on kokonaisvaltainen palvelu, jossa kartoitetaan lypsykarjatilan tärkeimmät osa-alueet, selvitään missä osa-alueissa on eniten katetuoton parannuspotentiaalia ja lähdetään tilan niin halutessa parantamaan tilan kannattavuutta pala palalta. Palvelu on tarkoitettu niille karjoille, joiden omistajat haluavat kaivaa esille kaikki tuotantoa ja kannattavuutta rajoittavat tekijät sekä korjata ne!

 

LUE LISÄÄ

SimherdTerveys 

Tunnuslukujen perusteella saadaan kyllä selville karjan terveydentilanne ja pystytään asioita parantamaan. Mutta tunnuslukujen perusteella meillä ei ole mitään hajua siitä, millainen taloudellinen vaikutus terveyden eri osa-alueilla on. Tämän selvittämiseksi meillä on käytössä SimherdTerveys-analyysi.

LUE LISÄÄ

Koulutukset

Eläinlääkärimme toimivat kouluttajina erilaisissa tuottajatilaisuuksissa ja tarjoamme koulutuspalveluita myös yrityksille ja hankkeille sekä pidämme pienryhmätilaisuuksia karjanomistajille.

LUE LISÄÄ

Sonnien sukuelintarkastukset

Emolehmätilalla hyvin tiineyttävä sonni on elintärkeä. Jos tilalle on hankittu sonni, jolla on ongelmia sukuelinten rakenteen tai muuten hedelmällisyyden suhteen, koituu siitä iso lasku karjanomistajalle, kun sonni ei saakaan lehmiä tiineeksi. Sonnin kykyyn siittää jälkeläisiä vaikuttaa sukuelinten anatomia, joten onkin tärkeää, että sonnin sukuelimet ovat normaalirakenteiset.

LUE LISÄÄ

Emovet Facebookissa

Emovet

Emovet Oy on kehittyviin ja kasvaviin karjatiloihin erikoistunut eläinlääkäriyritys. Tavoitteenamme on pitää lehmät terveinä ja tuottavina. Lehmien terveys vaikuttaa suoraan karjatilan taloudelliseen tulokseen – nykyaikaisen, ison karjatilan on pidettävä tuotanto korkealla ja minimoitava tautiriskit. Asiakkaitamme ovat lypsykarjatilat, vasikkatilat, hiehotilat, lihanautatilat ja emolehmätilat.

Keskitymme toiminnassamme nautakarjan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Nautakarjan hyvinvointi edellyttää sekä suunnitelmallista karjan terveyden ylläpitoa ja kehittämistä että terveydenhuolto-, tautivastustus- ja hoitokäytäntöjen jalkauttamista myös työntekijöille. Emovetin eläinlääkäreillä on näköalapaikka karjan hedelmällisyyteen ja alan kehitykseen sekä usein erikoisosaamista esimerkiksi eläinten koulutukseen, alkiohuuhteluihin tai Cow Signals -koulutukseen.