Annukka Sulonen

Tampere, Pirkanmaa

041 730 1371

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti 2009
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri 2019
Alkionsiirtoeläinlääkäri

Erityisosaaminen

  • terveydenhuolto
  • utaretulehdukset
  • hedelmällisyys
  • alkiohuuhtelu

Työkokemus

  • Kunnaneläinlääkärin sijaisuuksia
  • Kälviän kunnaneläinlääkäri vuodesta 2013
  • Emovet eläinlääkäri 2019

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Nautatilojen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Lypsytilojen utaretulehdusongelmat, hedelmällisyys sekä kirurgia.