Mitataanko teidän karjassa ternimaidon vasta-ainepitoisuus?

Ternimaidon vasta-ainepitoisuuksien (BRIX) mittaaminen on jalkautunut ilahduttavasti rutiiniksi tilojen arkipäivään. BRIX-mittaus on erinomainen työkalu kertomaan vasta-ainepitoisuudesta vasikan ensimmäisten elintuntien aikana saamassa maidossa, kun sen hyödyntää oikein. Vielä muutamia vuosia sitten suositeltavaksi minimimääräksi IgG:tä kerrottiin 100 g ensijuotolla. Tutkimustiedon perusteella suositustasoa on kuitenkin nostettu ja nykysuositus on 200-300 g IgG:tä. BRIX-lukeman perusteella voidaan laskea maidon litramääräinen tarve, jotta tuo immunoglobuliinien määrä laskennallisesti täyttyy. Entisen suosituksen mukaan BRIX 22 % (immunoglobuliinipitoisuus noin 50g/l) maitoa riitti laskennallisen tarpeen täyttämiseen 2 litraa, kun nykysuosituksen täyttymiseksi tarvitaan 4-6 litraa. BRIX 26 %:lla päästään juottomäärään 2-3 litraa, kun taas BRIX 20 %:lla juottomäärä nousisi jo 8-12 litraan, mikä alkaa olla epärealistinen toteuttaa.

Vasta-aineiden imeytyminen heikkenee tunti tunnilta syntymän jälkeen ja suositeltavinta olisi juottaa ternimaito vasikalle ensimmäisen elintunnin aikana. 3 h kuluttua syntymästä vasta-aineiden imeytyminen on n. 20 % ja 6 h kohdalla imeytyminen on 10 % luokkaa. 24h kohdalla imeytymistä ei enää juurikaan tapahdu.Tässä kohtaa on muistutettava myös siitä, että ternimaidon vasta-aineperusteisen rokottamisen teho kaikkoaa, mikäli ternimaidossa vasta-ainepitoisuus on alhainen ja/tai maitoa ei päädy vasikkaan riittävästi.

Ternimaidon BRIX-lukemalla on siis melkoisen suuri merkitys juottomäärässä, ja mitä pidempi aika kuluu syntymästä ensimmäiseen juottoon, nousee ternimaidon vasta-ainetason vaatimus entisestään, kun imeytyminen samalla heikkenee. Pakastimeen varattavan ternimaidon laaduksi kannattaakin suosia aidosti korkean BRIX-luvun maitoja, jotta heikomman vasta-ainepitoisuuden ternimaitoa tuottavien lehmien vasikoille saadaan turvattua elämän ensimmäisiin viikkoihin parempaa vastustuskykyä.

 

Kirjoittanut eläinlääkäri Ida Hirsjärvi