Emovet 10-vuotta lahjatoive: Poikimaväliksi alle 400 päivää

Ammattitaitoinen karjanhoitaja hallitsee ruokinnan, kiimantarkkailu ja siemennysten ajoittamisen.

Lehmien poikimaväli kuvaa hedelmällisyyden taloudellisia vaikutuksia hedelmällisyysmittareista parhaiten, karjatasolla tavoitteena pidetään noin 12 kuukautta. Tavoitetta tukevat useat eri puolilla maailmaa tehdyt tutkimukset.

Lyhyt poikimaväli on tie hyvään taloudelliseen tulokseen. Läntisessä naapurimaassamme Ruotsissa arvo on viime vuosina ollut 400 ± 1 päivää. Keskituotos Ruotsissa on noin 1500 kg suurempi kuin meillä.

Poikimisen jälkeen maidon tuotanto on huipussaan, rehu-, paikka, työ- ym. kustannusten jälkeen jää vielä voittoakin. Maidontuotantokauden keskivaiheilla maidontuotanto ja lehmän vaatimat kulut ovat tasoissa. Poikimavälin pidetessä tuotos pienenee keskimäärin 4,8 kg/pv. Ummessa ollessaan lehmä elää velaksi. Lyhyellä poikimavälillä tavoitteena on siis lisätä lehmän elinaikana taloudellista voittoa tuottavaa maidontuotannon aikaa.

Haluttua poikimaväliä tavoiteltaessa, pitää päättää milloin siemennykset aloitetaan poikimisen jälkeen eli mikä on lepokausi. Karjatasolla tavoitteena voisi pitää siemennysten aloittaminen 90 % lehmistä ennen kuin poikimisesta on kulunut 10 viikkoa.

Ensiarvoisen tärkeää sekä poikimavälin kurissapitämiseen ja lehmien kestävyyteen on pitää huoli eläinten hyvinvoinnista. Ummessaolokausi on ratkaiseva vaihe lehmän palautumiseen poikimisen jälkeen. Ummessa olevalle tarjotaan mahdollisimman stressitön ympäristö, riittävästi makuu- ja syöntitilaa. Ruokinnalla ennaltaehkäistään poikimahalvausta ja turvataan oikea kivennäis- ja vitamiinitarpeet.

45 päivän lepokauden jälkeen ei tarvittavien siemennysten määrässä ole juurikan eroja.
Tarvitut siemennykset tiineyttä kohti eri lepokausilla. Ei juuri eroja yli 45 päivän lepokauden jälkeen. (Suomen tilasto v. 2016)

 

UM56%, siemennyskausi ja poikimaväli suhteutettuna eri lepokausille.
UM56%, siemennyskausi ja poikimaväli suhteutettuna eri lepokausille. Lyhyttä poikimaväliä tavoiteltaessa lepokausi 45-90 päivää näyttäisi olevan hyvä. (Suomen tilasto 2016)

 

ELL Seija Vahtiala, Emovet Oy