Terveyspalvelut karjatiloille

Haluamme olla sinun tukena, viemässä karjaasi kohti terveempää tulevaisuutta. Ennakoivalla toiminnalla on mahdollista välttyä isoilta ongelmilta ja pitää huolta siitä, että eläimet tuottavat koko potentiaalillaan.  Tällä sivulla voit tutustua miten me Emovetissä tämän mahdollistamme.    

Tilavet – kokonaisvaltaista karjan terveydenhuoltoa

Tilavet on kokonaisvaltainen palvelu, jossa kartoitetaan lypsykarjatilan tärkeimmät osa-alueet, selvitetään missä osa-alueissa on eniten katetuoton parannuspotentiaalia ja lähdetään tilan niin halutessa parantamaan tilan kannattavuutta pala palalta. Palvelu on tarkoitettu niille karjoille, joiden omistajat haluavat kaivaa esille kaikki tuotantoa ja kannattavuutta rajoittavat tekijät sekä korjata ne!

Lue lisää

SimherdTerveys – muuttaa terveyden euroiksi

Tunnuslukujen perusteella saadaan kyllä selville karjan terveydentilanne ja pystytään asioita parantamaan. Mutta tunnuslukujen perusteella meillä ei ole mitään hajua siitä, millainen taloudellinen vaikutus terveyden eri osa-alueilla on. Tämän selvittämiseksi meillä on käytössä SimherdTerveys-analyysi.

Lue lisää

Koulutukset – keinoja karjan parempaan terveyteen

Eläinlääkärimme toimivat kouluttajina erilaisissa tuottajatilaisuuksissa ja tarjoamme koulutuspalveluita myös yrityksille ja hankkeille sekä pidämme pienryhmätilaisuuksia karjanomistajille

Lue lisää

Alkiohuuhtelut – terveempiä eläimiä helposti

Karjan perinnöllistä tasoa on helppo parantaa nopeasti alkiohuuhtelun avulla. Alkioita huuhdellaan perinnöllisesta parhaista eläimistä ja saadut alkiot siirretään puolestaan perinnöllisesti heikommille. Alkiohuuhtelun suunnittelee ja ohjeistaa alkionsiirtoeläinlääkäri. 

Lue lisää

Sonnien sukuelintarkastukset

Emolehmätilalla hyvin tiineyttävä sonni on elintärkeä. Jos tilalle on hankittu sonni, jolla on ongelmia sukuelinten rakenteen tai muuten hedelmällisyyden suhteen, koituu siitä iso lasku karjanomistajalle, kun sonni ei saakaan lehmiä tiineeksi. Sonnin kykyyn siittää jälkeläisiä vaikuttaa sukuelinten anatomia, joten onkin tärkeää, että sonnin sukuelimet ovat normaalirakenteiset.

Lue lisää