Hedelmällisyystarkastukset

Hyvä hedelmällisyys on lypsy- ja emolehmäkarjojen tuotannon kulmakivi. Lehmän on poi’ittava säännöllisesti – mieluiten kerran vuodessa. Hedelmällisyyden seuranta on osa terveydenhuoltokäyntiä. Eläinlääkärimme käy hedelmällisyyden tunnuslukuja läpi karjanomistajan kanssa ja etsii ratkaisut ongelmakohtiin. Navetassa eläinlääkäri tutkii poikineiden lehmien palautumisen, kiimakiertojen käynnistymisen sekä siemennettyjen lehmien tiineystilanteen.

Eläinlääkäreillämme on käytössä ultraäänilaitteet kohdun ja munasarjojen tilan selvittämistä varten. Ultraäänilaitteen avulla tiineys on mahdollista havaita jo noin neljän viikon tiineysajan jälkeen.

Eläinlääkäri myös hoitaa ongelmalehmät heti diagnoosin jälkeen.