SimherdTerveys – muuttaa terveyden euroiksi

Tunnuslukujen perusteella saadaan kyllä selville karjan terveydentilanne ja pystytään asioita parantamaan. Mutta tunnuslukujen perusteella meillä ei ole mitään hajua siitä, millainen taloudellinen vaikutus terveyden eri osa-alueilla on. Jotta tila voi olla kannattava pitää lehmistä saatavat maitotulot olla korkeammat kuin maitokilojen tuottamiseen tarvittavat kustannukset. Ja ensimmäisenä pitäisi laittaa kuntoon ne asiat, jotka aiheuttavat eniten taloudellisia menetyksiä. Tämän selvittämiseksi meillä on käytössä SimherdTerveys-analyysi.

Piilossa olevat tulonmenetykset esiin

SimherdTerveys laskee tämän hetkiseen tilanteeseen verrattuna, että miten paljon katetuottoa olisi saavutettavissa lisää, kun terveyden eri osa-alueita parannetaan. Tämän takia SimherdTerveys kuuluukin olennaisena osana Tilavet-terveydenhuoltosuunnitelmaa. Toki laskelman voi ostaa myös erikseen.

SimherdTerveys-raportin hyödyt

  • Näyttää terveyden eri osa-alueiden parannusten vaikutuksen katetuoton muutoksena
  • Saadaan selville osa-alueet, joiden parantaminen nostaa eniten katetuottoa
  • Tiedetään mitä osa-alueita on kannattavinta parantaa ensimmäisenä

Tutkimuksiin perustuva laskentamalli

Simherd on tanskalainen ohjelma, jota on kehitetty muun muassa yhdessä tanskalaisen Århusin yliopiston kanssa. Laskenta perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastotieteen malleihin. Laskennassa huomioidaan muun muassa tutkimuksissa ilmenneet sairastumisten vaikutukset tuotokseen, elopainoon ja syöntikykyyn sekä eri sairauksien väliset syy-seuraussuhteet. Analyysissä lehmän elämää simuloidaan viikko viikolta.

Alla olevan linkin kautta voi tutustua Simherdiin vieä tarkemmmin.

Tutustu simherdiin