Sonnien suku­elin­tarkastukset

Emolehmätilalla hyvin tiineyttävä sonni on elintärkeä. Jos tilalle on hankittu sonni, jolla on ongelmia hedelmällisyyden suhteen, koituu siitä iso lasku karjanomistajalle, kun sonni ei saakaan lehmiä tiineeksi.

Miten ja milloin sukuelintarkastukset tehdään?

Sukuelintarkastuksessa sonnin kivekset ja lisäsukurauhaset tarkastetaan tunnustelemalla, mittaamalla ja ultraäänilaitteella. Näin löydetään poikkeavuudet, jotka voivat vaikuttaa sonnin hedelmöityskykyyn. Sukuelintarkastus kannattaa tehdä sonnille oston yhteydessä ja ennen astutuskautta. Mikäli sonnin tiineytyskykyä epäillään, kannattaa viimeistään silloin tutkia sonnin sukuelimet. Sukuelintarkastusta varten sonnin tulee olla pakkopilttuussa tai muussa vastaavassa liikkumista rajoittavassa paikassa. Takajalkojen takana on hyvä olla puomi, joka estää potkimisen.

Sonnin tiineytyskykyyn vaikuttavat siittiöiden tuotantokyvyn lisäksi myös sen libido ja astumiskyky. Jalka- ja selkävaivat saattavat estää normaalin astumiskäyttäytymisen.

Emolehmien hedelmällisyys

Tiineystarkastukset ovat emolehmätilan tuloksen tae, koska tyhjän emon elättäminen on kallista. Tiineystarkastukset kannattaa tehdä ultraäänellä 4-6 viikkoa sonnin erottamisen jälkeen. Tällöin on mahdollista arvioida poikimisajankohtaa ja havaita kaksostiineydet.