Terveyskäynnit

Emovet-terveyskäynnit ovat vuoden mittaan säännöllisesti toistuvia tilakäyntejä. Niiden rytmi on kirjattu terveyssuunnitelmaan. Eläinlääkäri käy maitotiloilla yleisimmin kuukauden-parin kuukauden välein, isoilla tiloilla jopa kahden viikon välein. Vasikkakasvattamossa eläinlääkäriä käy aina uuden vasikkaerän saapuessa. Emotiloilla tarvitaan noin yksi terveyskäynti/vuodenaika.  

Terveyskäynnillä seurataan terveyssuunnitelmassa sovittujen kehittämiskohteiden tilannetta. Lypsykarjatilakäynneillä eläinlääkäri tekee hedelmällisyys- ja vasikkatarkastukset. Usein käynnillä on myös oma erikoisteemansa, kuten utare- tai sorkkaterveys tai vaikkapa tautisuojaus. Lääkeluovutustiloilla seurataan myös lääkekirjanpitoa. Emotiloilla käynnin sisällöt vaihtelevat emotilan vuoden kierron mukaan: esimerkiksi syksyllä on syytä tarkastuttaa emojen tiineydet.

Emovet-eläinlääkäri saapuu tilalle sovittuna aikana, joka mielellään laitetaan kalentereihin jo edellisellä käynnillä.