Lääkeluovutukset

Jos Emovet-eläinlääkäri on tilan terveydenhuoltoeläinlääkäri, hän voi sopimuksen mukaan luovuttaa eläinlääkkeitä varalle tilan käyttöön. Tilalta vaaditaan hyvä kirjanpito, jota eläinlääkäri seuraa terveydenhuoltokäynneillä.