Terveyssuunnitelma

Emovet-terveyssuunnitelma tehdään vähintään kerran vuodessa ja sitä päivitetään säännöllisten terveyskäyntien yhteydessä. Ensimmäisellä tilakäynnillä Emovetin eläinlääkäri selvittää taustatiedoista ja haastattelemalla tilan lähtötilanteen, tutustuu tuotostietoihin, tuotanto-olosuhteisiin ja -käytäntöihin. Eläinlääkäri tekee runsaasti taustatyötä jo ennen tilakäyntiä. Varsinainen tilakäynti ottaa aikaa noin 3-4 tuntia, joskus enemmänkin. Käynnin pohjalta eläinlääkäri laatii yksityiskohtaisen terveyssuunnitelman, johon kirjataan tilan kannalta oleellisimmat kehittämiskohteet. Samalla sovitaan säännöllisten terveyskäyntien rytmi.

Tilan terveyssuunnitelma on käytännönläheinen tilan kehittämisen apuväline. Emovetin eläinlääkäri on ammattilainen, jota kannattaa käyttää ”toisina silminä”. Eläinlääkärimme hoitaa myös Naseva-kirjaukset.

Terveyssuunnitelma tekemiseen voidaan tehdä Neuvo2020-tukirahaa, jota on jokaisen tilan käytettävissä. Tuottajan maksettavaksi jää eläinlääkärin laskusta vain arvonlisävero. Eläinlääkäri hoitaa myös byrokratian eli tämä tuottajalle vaivatonta. Osa Emovetin eläinlääkäreistä kuuluu Neuvo2020-neuvojarekisteriin (ks. eläinlääkäreideen esittelyt). Nämä eläinlääkärit voivat tehdä terveyssuunnitelman tukirahalla.