Terveysohjelmat

Emovetin terveysohjelmat on suunniteltu erikseen maitotilan ja emotilan tarpeita varten. Pääperiaate on sama: terveysohjelma sisältää vuosittain tehtävän Terveyssuunnitelman ja vuoden mittaan tehtävät Terveyskäynnit. Terveysohjelmat luovat karjatilan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta.

Tutustu Emovetin toimintatapaan ja eläinlääkärin arkipäivään:

Maitotilan Terveysohjelma

Maitotilalla tapahtuu jatkuvasti ja eläinlääkärin käyntitarvetta on säännöllisesti ympäri vuoden.

Maitotilan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tavoitteena ovat hyvinvoivat ja terveet lehmät ja vasikat eli mahdollisimman vähän tarttuvia ja tuotannollisia sairauksia. Kun lehmät voivat hyvin, ne ovat pitkäikäisiä, maidontuotanto on korkea ja tuotannon kannattavuus kohdallaan. Tuotannon ongelmakohtiin haetaan pitkäjänteistä ratkaisua terveyssuunnitelman avulla. Yhdessä sovittuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia seurataan vuoden mittaan toistuvilla terveyskäynneillä.

Peruslähtökohta on lehmien hyvä hedelmällisyys. On tärkeä tarkastuttaa poikineet ja tiineytetyt lehmät ja hoitaa mahdolliset ongelmat ajoissa. Eläinlääkärimme pystyvät ultraäänilaitteillaan tarkastamaan kohdun ja munasarjojen tilanteen ja varmistamaan tiineystilanteen jo neljän viikon tiineyden jälkeen. Terveyskäynnillä tarkistetaan ja nupoutetaan myös edellisen käynnin jälkeen syntyneet vasikat. Jos tilalla on Emovetin eläinlääkärin kanssa tehty terveydenhuoltosopimus ja tila on lääkeluovutussopimuksen piirissä, myös lääkevaraston tilanne tarkastetaan terveyskäynneillä. Lääkeluovutustiloilla karjan koko vaikuttaa terveyskäyntien käyntiväliin. Ja tottakai Emovetin eläinlääkäri auttaa aina myös ajankohtaisissa ongelmissa.

emotilan th-esite
Avaa esite

Emotilan terveysohjelma

Emotilalla on selkeä vuosirytmi, jonka mukaan terveyskäynnit kannattaa jaksottaa.

Emotilan tärkein päämäärä on hyvä vasikkatuotto. Tavoitteena on saada myyntiin emojen lukumäärän verran hyvin kasvaneita vasikoita vuodessa.

Tarkistuta emojen tiineydet! Jokainen tyhjänä elätettävä emo on kustannus ja sen tärkein tuotto jää saamatta. Samoin sonnien astumiskunnon varmistaminen kannattaa tehdä vuosittain. Jos astumiskaudella herää epäily sonnin tiineyttämiskyvystä, suosittelemme tarkastuttamaan sonnin alla olevien emojen tiineydet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eläinlääkärimme pystyvät näkemään emojen tiineystilanteen ultraäänilaitteillaan jo neljän viikon tiineyden jälkeen.

emotilan th-esite
Avaa esite