TYKKÄÄ (työturvallisuus ja tehokkuus karjan käsittelyssä) -hanke

Eläinten oppimisen ja kouluttamisen lainalaisuuksien sekä aistien ja laumakäyttäytymisen huomioiminen nautojen käsittelyssä parantaa niin nautojen kuin ihmisten hyvinvointia sekä varmistaa nautakarjatilojen taloudellisia ja eettisiä toimintaedellytyksiä. Nyt nautojen kouluttamista on mahdollista opiskella TYKKÄÄ-hankkeessa. Hanke keskittyy Pohjois-Savoon.

TYKKÄÄ -koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuuden pääkouluttajana toimii eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Iris Kaimio (Emovet Oy). Pienryhmät jaetaan maito-, liha- ja emotiloihin, jolloin pääset harjoittelemaan itsellesi ja tilallesi parhaiten sopivia menetelmiä. Lisäksi järjestetään yhteinen
teemapäivä sekä vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Koulutus sisältää vähintään 20 h luentoja, pienryhmäkoulutuksia ja käytännön harjoituksia. Luennot järjestetään webinaareina ja lähitapaamisina.

Lisätietoja

Ilmoittaudu TYKKÄÄ-koulutukseen