Virpi Seppänen

Siilinjärvi, Pohjois- Savo

040 216 2629

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti 1996
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri 2013

Erityisosaaminen

  • Lypsykarjojen terveydenhuolto
  • Tarttuvien tautien vastustus
  • Hedelmällisyysongelmat

Työkokemus

  • Kunnaneläinlääkärin sijaisuuksia
  • Terveydenhuoltoprojekteja
  • Teurastamon lihantarkastuseläinlääkärin sijaisuuksia
  • Siilinjärven kunnaneläinlääkäri vuodesta 2008
  • Emovet eläinlääkäri vuodesta 2008
  • Runsaasti kokemusta tuottajaluennoista

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Tarttuvat taudit, kenttäpatologia, isojen lypsykarjojen perusterveydenhuolto.

Esimerkkejä tehtävistä: Lypsykarjojen terveydenhuoltokäynnit, ultraukset ja nupoutukset, Neuvo 2020- käynnit, tuottajapienryhmien veto.